KYC 170th \ 結連並肩行

祝福收集處

救恩堂170歲生日喇!

有好多見證想分享?
喺教會有奇妙經歷?

有滿滿祝福想留低?
有感謝嘅說話想講?   無任歡迎!

即刻撳 「我要分享」,寫低你嘅留言啦! 😁

K Lam

2022-11-22

恭賀救恩堂170週年堂慶快樂,神的恩典實在豐厚,求主繼續帶領教會傳揚祂的名祝福更多生命,hallelujah讚美主

K Xu

2022-11-22

Canadians congratulate you!

K S Tze

2022-11-22

恭賀救恩堂170週年生日快樂. 我在美國收看直播, 我相信全世界都在不同地方歡呼在這一刻。感謝主全是恩典

丘士山 Paul Yau

2022-11-19

我以前响救恩小學讀去咗救恩堂有 20幾年宜家响水泉澳分堂服事咗3-4年了。救恩堂生日快樂

羅依彌 Eunice Lo

2022-11-18

崇真會救恩堂,今年「您」170歲了!一直以來,辛苦「您」了!感謝「您」養育和陶造了我。祝「您」生日快樂、老如松柏、歷久彌新、繼續滿載主耶穌那份愛,去祝福更多的人、讓更多人藉著「您」可以感受到和認定主耶穌真實的愛!恭喜!恭喜哦!

羅依彌 Eunice Lo

2022-11-18

(續上篇) 雖然下筆之時,我正身在加拿大多倫多,也因為在11月11號開始染上了2019冠狀病毒,及多年來的情緒病,而未能夠乘坐飛機回港。 但香港始終是我出生及成長的地方,救恩堂更是我成長的根源。沒有主耶穌藉著崇真會救恩堂把我養育成人,也就不可能有今天的我!一想到我在崇真會救恩堂裡的歷史洪流裡,能夠有份留下一個微小的腳印,我便感覺到很榮幸!真的!

羅依彌 Eunice Lo

2022-11-18

(續上篇) 因為以上種種原因,我深深知道:主耶穌真是全宇宙裡唯一一個最厲害、最了不起的魔術師!感謝主耶穌以身作則,教曉了我:在人看似黝黯的苦難中,我仍然可以因為靠著主耶穌,而擁有快樂、樂觀、滿足、沒有那麼害怕死亡的良好心態。(這是以前的我欠缺的心態啊!) 所以,崇真會救恩堂的170歲生日,對我而言十分重要。

羅依彌 Eunice Lo

2022-11-18

(續上篇) 不禁深深覺得:主耶穌真是一個最佳的人生導演,能夠把我人生中那些扭曲及不完美的片段,改寫成漂亮的章節;亦讓我從小透過救恩堂認識了很多哥哥姐姐、Auntie Uncle 及一些同輩,當中不乏香港基督教界別裡舉足輕重的人物,令我這一顆平庸而且毫不起眼的「小薯仔」(Small Potato,小人物) 也叨光,變得與有榮焉。

羅依彌 Eunice Lo

2022-11-18

(續上篇) 雖然我稱我當時的家為「小石屋」,但其實宿舍平房的面積在香港來說,已經非常闊大) 回頭看主耶穌怎樣帶領我的爸爸、媽媽、我的哥哥和我一家四個人展開生命和信仰的人生旅途;看見我自己在救恩堂由出生開始、一路上跌撞又高低起伏的成長歷程。 我亦有幸親眼見證1980-1990年代西營盤高街、第三街、般含道及柏道的風景和歷史小社區的人情味。

羅依彌 Eunice Lo

2022-11-18

崇真會救恩堂170歲了! 回望 1980 年代初期,我的爸爸媽媽帶著當時只有三個月大的小男嬰 (我的哥哥) 從加拿大多倫多回到香港西環,回到我的爸爸童年時接受孩童洗禮的崇真會救恩堂擔任主任牧師一職,令我這個小女孩展開了於一年多後在西環出生、在救恩堂地下操場的「小石屋」宿舍居住的日子。(早已拆卸的「小石屋」的大概位置,在救恩堂地下操埸的後花園對出的平地上。 (待續)